Carl Larsson
A Sweden Museum


Carl Larsson's Oil Paintings
Carl Larsson Museum
May 28, 1853–January 22, 1919. Swedish painter.
Carl Larsson

About Us
   

110,680 paintings total

  

Carl Larsson.org, welcome & enjoy!
Carl Larsson.org
 

Carl Larsson
Congratulatory Motif With Poem
new16/Carl Larsson-282485.jpg
ID: 41618

Want A Reproduction?
Go Back!Carl Larsson Congratulatory Motif With Poem


Want A Reproduction?Go Back!


 

Carl Larsson

Swedish Realist Painter, 1853-1919 Swedish painter, illustrator and printmaker. He came from a poor family and studied (1866-76) at the Konstakademi in Stockholm, supporting himself throughout this period. From 1871 to 1878 he contributed illustrations to the comic journal Kaspar and the Ny illustrerad tidning. From 1875, for several decades, he was a prolific book illustrator, his most renowned work in this field being his drawings for Föltskärns beröttelser ('The Barber-surgeon's tales'; pubd 1883-4) by Zacharius Topelius, and the Rococo-inspired watercolours for the Samlade skaldeförsök ('Collected attempts at poetry'; pubd 1884) by the 18th-century Swedish author Anna Maria Lenngren.  Related Paintings of Carl Larsson :. | Around the Lamp at Evening | furstenbergska triptykenr-renassans- | Fame | THe Cottage in the Snow | portratt av dora lamm f. upmark |
Related Artists:
Bill Traylor
African-American Folk Artist, ca.1856-1949 was a self-taught artist born an Alabama slave. Unable to read or write, he first began drawing in 1939 at the age of eighty-three. He worked full-time for the next four years to produce over eighteen hundred drawings. He used a straight edge to create geometric silhouettes of human and animal figures which he then filled in with crayon and tempera. He is known for his intriguing use of pattern versus flat color and a remarkably intuitive sense of space. He started hanging his works on a nearby fence to entertain the locals. One of his first fans was Charles Shannon, a painter who introduced Traylor to the New South regionalist artists and organized two shows of his work before his death. Since then, Traylor has become one of the most highly sought-after outsider artists.
Nicholas Chevalier
Russia landscape artists and cartoonist . 1828-1902 was an Australian artist. Chevalier was born in St Petersburg, Russia, the son of Louis Chevalier, who came from Vaud, Switzerland, and was overseer to the estates of the Prince de Wittgenstein in Russia. Nicholas' mother was Russian. Nicholas left Russia with his father in 1845, and studied painting and architecture in Lausanne, Switzerland and at Munich. In 1851 Chevalier moved to London and worked as an illustrator in lithography and water-colour. He also designed a fountain which was erected in the royal grounds at Osborne, and two of his paintings were hung at the Academy in 1852. Further study in painting followed at Rome. About the end of 1854 Chevalier sailed from London to Australia to join his father and brother, and in August 1855 obtained work as a cartoonist on the newly established Melbourne Punch. Later he did illustrative work for the Illustrated Australian News and also worked in chromo-lithography. In 1864, when the National Gallery of Victoria was founded, an exhibition of pictures by Victorian artists was held, the government underook to buy the best picture exhibited for £200. Chevalier's oil painting "The Buffalo Ranges" was selected, and was the first picture painted in Australia to be included in the Melbourne collection. In 1867 Chevalier visited New Zealand, travelling widely and doing much work there which was exhibited at Melbourne on his return. In 1869 he joined the H.M.S. Galatea as an artist with the Duke of Edinburgh, on the voyage to the East and back to London with stops in Tahiti, Hawaii, Japan, China, Ceylon (Sri Lanka) and India. The pictures painted during the voyage were exhibited at South Kensington. In January 1874 Chevalier was commissioned by Queen Victoria to travel to St Petersburg and paint a picture of the marriage of the Duke of Edinburgh. Chevalier made London his headquarters and was a constant exhibitor at the Academy from 1871 to 1887.
georg engelhardt schroder
Georg Engelhard Schröder, född den 31 maj 1684 i Stockholm, gift 1727 med Anna Brigitta Spöring, död den 17 maj 1750; konstnär, porträtt- och historiemålare. Georg Engelhard Schröders far, Veit Engelhard, hade omkring år 1670 kommit från N??rnberg och bosatt sig i Stockholm där Georg Engelhard föddes 1684. Han blev tidigt elev hos konstnären och målaren David von Krafft (1655-1724) men lämnade honom 1703 för utlandsstudier. Under 21 år for Georg Engelhard runt i Europa. Han vistades först en tid i Nordtyskland, innan färden gick vidare till Italien. I Venezia förblev han under fem år och kopierade gamla mästare, sysslade med vedutamåleri och hade kontakt med pastellmålarinnan Rosalba Carriera (1675-1757). I Roma tog han intryck av barockmålarna Carlo Dolci (1616-1686), Carlo Maratta (1625-1713), Francesko Trevisani (1656-1746) m.fl. och tillägnade sig det raska men ytliga framställningssätt, som tillhörde den tidens italienska konst. I Paris samlade han impulser hos den franske målaren Noel Nicolas Coypel (1690-1734). Reminiscenser av den italienska och franska konsten kan man påträffa flerstädes i hans kompositioner. I London stannade han i sju år och tog starka intryck av Godfrey Knellers (1646-1723) och Dahls porträttkonst. När Daniel von Krafft avled 1724 kallades Georg Engelhard Schröder hem till Sverige och efterträdde i december sin gamle läromästare som kunglig hovkonterfejare. Som sådan uppbar han lön. Konung Fredrik I satte stort värde på sin konterfejare, och lät honom måla otaliga porträtt av sig och sin drottning Ulrika Eleonora. År 1745 utnämndes han till hovintendent. Georg Engelhard anlitades mycket och samlade ihop en betydande förmögenhet. På 1740-talet nåddes Sverige av den nya franska smaken, i främsta rummet via konstnären Gustaf Lundberg (1695-1786), varvid Georg Engelhard kom att skjutas åt sidan. Han representerade i Sveriges 1700-talsmåleri sista skedet i det italienska inflytandet. Långt ifrån den förnämste, var dock Georg Engelhard en av sin tids mest uppburne målare. Han arbetade inom ett vitt fält: utförde kyrktavlor, allegorier, historiska motiv och porträtt. Hans arbeten har ej sällan någonting vacklande och obestämt, vilket i förening med mycken ojämnhet i utförandet gör många av dem mindre tilltalande för konstkännaren. Han har dock efterlämnat verk, som vittnar om, att han, när han allvarligt uppbjöd sin förmåga, var mäktig till både varm och djup uppfattning samt hade stor skicklighet i färgbehandling och i framställningens enskildheter.


Carl Larsson
All the Carl Larsson's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved

email